urban_valfard_effektiv_energi_6039503

Urban välfärd, effektiv energi

Författare: Norén Bretzer Ylva (red)

Tryckt bok, I lager

Pris: 240 kr + moms

Snabb leverans

Forskningsprojektet Samverkan för energieffektivisering i urbana bostadsområden (ClueE) inleddes efter att ClueE-gruppen fått medel av FORMAS. Projektets syfte var att undersöka vilka hinder energieffektiva renoveringsprojekt möter i kommunala organisationer och bostadsbolag.

Urban välfärd, effektiv energi beskriver projektet och resultaten som visar att energieffektivisering bör belysas ur olika perspektiv. Tekniken finns men omställningen är en komplex process, beroende av politiska beslut, juridisk och ekonomisk kunskap och samverkan med de boende.


Författare: Norén Bretzer Ylva (red)

Art nummer: 6039503

Utgivningsår: 2016

Utgivare: Boréa Bokförlag

ISBN: 9789189140912

Antal sidor: 394

Kategori: Energihushållning