urbana_ekosystemtjanster_6039715

Urbana ekosystemtjänster

Tryckt bok, I lager

Pris: 263 kr + moms

Snabb leverans

Ekosystemtjänster handlar inte bara om miljö- och biodiversitetsperspektivet, utan också om hur ekosystemen bidrar till människans livsmiljö och stadens attraktivitet. Även de praktiska och rekreativa nyttor som befintlig och anlagd natur kan skapa i den byggda miljön bidrar.

I rapporten konstateras att det är viktigt och grundläggande att ekosystemtjänster behandlas som en tillgång för livsmiljöer i staden och därmed också arbetet med att planera, gestalta, anlägga och förvalta dessa miljöer. Den innehåller en exempelsamling som kan hjälpa stadsbyggnadsprocessens olika aktörer i olika skeden att förstå nyttan med urban natur.


Art nummer: 6039715

Utgivningsår: 2019

Utgivare: Tankesmedjan Movium

ISBN: 9789157695932

Antal sidor: 261

Kategori: Energihushållning