hallbart_byggande_med_minskad_klimatpaverkan_6123040

Hållbart byggande med minskad klimatpåverkan

I lager

Pris: 100 kr + moms

Snabb leverans

Boverket har analyserat ett antal nya styrmedel för minskad klimatpåverkan från byggprocessen. I denna rapport föreslås fyra nya styrmedel. De utgör en grund för att kunna gå vidare med kraftfullare styrmedel, men bedöms ge en begränsad effekt på klimatutsläppen från bygg- och fastighetssektorn.


Art nummer: 6123040

Utgivningsår: 2018

Utgivare: Boverket

Antal sidor: 92

Kategori: Miljö, energi och tillgänglighet