Bästa inneklimat till lägsta energikostnad. Utgåva 3

Bästa inneklimat till lägsta energikostnad - Utgåva 3

Författare: Forslund Gunnel, Forslund Jan

Provläs

Tryckt bok, I lager

Pris: 557 kr + moms

E-bok (epub, pdf)

Pris: 446 kr + moms

Snabb leverans

Boken beskriver på ett pedagogiskt sätt hur en byggnad, dess fastighetsorganisation och kunder kan fungera sett ur ett energiperspektiv och utifrån en helhetssyn. Genom att analysera driftskostnader och energiinvesteringar ur ett sociotekniskt perspektiv får man ett helhetsgrepp på alla kostnader, där teknik, organisation och kunder samverkar.

Målgrupp är drifttekniker/ingenjörer, teknikchefer, miljöchefer, energiexperter med flera som arbetar med energieffektivisering i eller med fastighetsorganisationer. 

Framgångsfaktorer för en lyckad energieffektivisering; arbetsprocesser, samverkan, konflikthantering, möteskultur och vikten av energistrategier tas upp. Inneklimatets olika delar och parametrar förklaras samt hur en byggnad och dess installationssystem påverkar energianvändningen.

Kundens betydelse i energieffektiviseringsarbetet belyses och diskuteras.

I boken finns exempel på praktiska checklistor för uppföljning och funktionskontroller som kan användas i den egna verksamheten.

Boken lämpar sig som kurslitteratur där ett helhetsgrepp tas på energieffektivisering och lönsamhet.

 

Checklistor, mallar och exempel finns att ladda ner i Dokumentbanken.

Den tryckta boken ingår i Paket FörvaltarenDen tryckta boken ingår i Paket Förvaltaren


Boken har ingått i: Litteraturbevakning Fastighetsförvaltning , Litteraturbevakning Miljö/Energi


Författare: Forslund Gunnel, Forslund Jan

Tryckta bokens artikel nr: 6415012

E-bokens artikel nr: 7774152

Utgivningsår: 2016

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Tryckta bokens ISBN: 9789173337687

E-bokens ISBN: 9789173337823

Antal sidor: 204

Kategori: Inomhusmiljö