Kan vi tackal det nya klimatet?

Kan vi tackla det nya klimatet?

Tryckt bok, I lager

Pris: 48 kr + moms

Snabb leverans

I den skrift från Formas ger 18 forskare och experter sin syn på hur vi kan finna lösningar och vad vi göra för att hantera det nya klimatet. För Sveriges del innebär det nya klimatet en ökad risk för värmeböljor och skyfall. Hur kan vi exempelvis planera våra städer så att de med hjälp av naturen kan hantera värme och vatten bättre? Hur kan vi bygga på säker grund? Det är några av frågeställningarna som boken tar upp. 


Art nummer: 6600909

Utgivningsår: 2015

Utgivare: Formas

ISBN: 9789154060863

Antal sidor: 177

Kategori: Miljö, energi och tillgänglighet