klimatanpassning och nybyggnation. Tips och råd från kommuner

Klimatanpassning och nybyggnation

Tryckt bok, I lager

Pris: 130 kr + moms

Snabb leverans

Klimatförändringarna ger nya utmaningar till Sveriges kommuner. I denna skrift från Sveriges kommuner och landsting, SKL finns goda råd från fyra kommuner, Länsstyrelsen i Kronoberg, Boverket och Svensk Försäkring. Kommunerna är Luleå, Göteborg, Norrköping och Ljusdal. Råden kan sammanfattas på följande sätt:

  • Klimatanpassning ska tas upp tidigt i planeringen och den ska integreras i planprocessen
  • Skapa medvetenhet genom att sprida kunskap om klimatförändringar och dess konsekvenser i förvaltningen och i den politiska ledningen
  • Skapa en organisation för arbetet
  • Undersök hur kommunen kommer att påverkas
  • Tänk 50-100 år framåt i tiden
  • Beakta frågor om vatten och skyfall. Det är frågor som berör samtliga kommuner


Art nummer: 6020438

Utgivningsår: 2015

Utgivare: Sveriges Kommuner och Landsting

ISBN: 9789175853055

Antal sidor: 46

Kategori: Miljö, energi och tillgänglighet