luftguiden_6111085

Luftguiden. Handbok 2019:1 Version 4

Tryckt bok, I lager

Pris: 165 kr + moms

Snabb leverans

Det finns idag miljökvalitetsnormer för kvävedioxid, kväveoxider, marknära ozon, arsenik, partiklar, benzen med mera.

Denna handbok ger vägledning vid tillämpning och kontroll av miljökvalitetsnormerna för utomhusluft.


Art nummer: 6111085

Utgivningsår: 2019

Utgivare: Naturvårdsverket

ISBN: 9789162001827

Antal sidor: 255

Kategori: Miljö, energi och tillgänglighet