miljokonsekvenser_av_markavvattning_och_dikesrensning_6111080

Miljökonsekvenser markavvattning o dikesrensning

Författare: Wesström Ingrid, Hargeby Anders, Tonderski Karin

Tryckt bok, Beställningsvara

Pris: 146 kr + moms

Snabb leverans

Rapporten från Naturvårdsverket är en kunskapssammanställning med en kritisk granskning av nationell och internationell forskningslitteratur avseende:

  • Produktionshöjande effekter av markavvattning i jordbruks- och skogsmark
  • Påverkan av markavvattning och dikesrensning på vattenkemi
  • Effekter av markavvattning på biota vattendrag
  • Effekter av möjliga åtgärder för att minska negativ miljöpåverkan


Författare: Wesström Ingrid, Hargeby Anders, Tonderski Karin

Art nummer: 6111080

Utgivningsår: 2017

Utgivare: Naturvårdsverket

ISBN: 9789162067779

Antal sidor: 131

Kategori: Miljö, energi och tillgänglighet