bygg-ikapp-7470008

Bygg ikapp. För ökad tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionsnedsättning. Utgåva 6

Författare: Svensson Elisabet

Provläs

Tryckt bok, I lager

Pris: 670 kr + moms

E-bok (epub, pdf)

Pris: 536 kr + moms

Snabb leverans

Att göra miljön tillgänglig och användbar
”Bygg ikapp” är en handbok och en uppslagsbok som innehåller information om gällande regler och fördjupad kunskap om vad som behövs för att göra miljön tillgänglig och användbar. Den innehåller också en mängd exempel på lösningar som uppfyller kraven i reglerna.

Boken används sedan många år som referensverk inom området och har aktualiserats flera gånger. Denna sjätte utgåva innebär framför allt en anpassning till ändringar i BBR 22 (BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2015:3).

För att åstadkomma en tillgänglig och användbar miljö behövs insikt och förståelse för människors olikheter samt kunskap om vad funktionsnedsättning innebär och hur miljön kan utformas för att inte innebära hinder. Först då kan gamla hinder undanröjas och nya undvikas.


Boken har ingått i: Litteraturbevakning Byggregler , Litteraturbevakning Tillgänglighet


Författare: Svensson Elisabet

Tryckta bokens artikel nr: 6470008

E-bokens artikel nr: 7774704

Utgivningsår: 2015

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Tryckta bokens ISBN: 9789173336918

E-bokens ISBN: 9789173337182

Antal sidor: 333

Kategori: Tillgänglighet

Fler titlar av samma författare