6123002_large_enova

Enkelt avhjälpt – såhär kan det gå till

Tryckt bok, I lager

Pris: 240 kr + moms

Snabb leverans

Människors möjlighet att delta i samhället påverkas av hur gator, torg och publika lokaler är utformade. Vi behöver kunna ta oss fram, komma in och ta del av utbud och service.

Boken "Enkelt avhjälpt – så här kan det gå till" visar med några exempel hur man kan bedriva det arbetet. Fokus ligger på processer och genomförande, snarare än på de enskilda åtgärderna.

Boken vänder sig framför allt till dig som planerar eller håller i genomförandet av arbete utifrån reglerna om enkelt avhjälpta hinder. Men boken kan också fungera som inspirationsmaterial för alla som vill bidra till ett tillgängligare samhälle.


Boken har ingått i: Litteraturbevakning Tillgänglighet


Art nummer: 6123002

Utgivningsår: 2011

Utgivare: Boverket

ISBN: 9789186559595

Antal sidor: 94

Kategori: Tillgänglighet