ett_samhalle_for_alla_650_6200801

Ett samhälle för alla

Författare: Müller Lilian

Tryckt bok, I lager

Pris: 95 kr + moms

E-bok (pdf)

Pris: 95 kr + moms

Snabb leverans

Fyndpris: 95 kr (ord. pris: 667 kr)

I ”Ett samhälle för alla” framhäver författaren Lilian Müller vikten av en långsiktig strategi, helhetstänkande och ökad samverkan som viktiga ingredienser för att åstadkomma tillgänglighet för alla. Synen på tillgänglighet behöver breddas.

Tanken är att boken ska ge ny inspiration för tillgänglighetslösningar och ett mera strategiskt inriktat tillgänglighetsarbete som överbryggar sektorer, branscher, förvaltnings- och kommungränser.

”Ett samhälle för alla” omfattar en för alla verksamheter gemensam introduktion, därefter behandlas mer specifikt tillgänglighetsfrågor på kommunala och landstingskommunala ansvarsområden och i nästa avsnitt ligger fokus på näringslivsfrågor.

Boken riktas till företagare, politiker, offentliganställda tjänstemän, fastighetsägare, arkitekter och övriga verksamma inom byggbranschen, utbildare eller andra som på något sätt behöver stöd i tillgänglighetsfrågor i sin yrkesroll.


Boken har ingått i: Litteraturbevakning Tillgänglighet


Författare: Müller Lilian

Tryckta bokens artikel nr: 6200801

E-bokens artikel nr: 7778011

Utgivningsår: 2012

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Tryckta bokens ISBN: 9789173335188

E-bokens ISBN: 9789173336055

Antal sidor: 216

Kategori: Tillgänglighet