Tillgänglighetsinventering i flerbostadshusbeståndet

Tillgänglighetsinventering i flerbostadshusbeståndet. Uppföljning av delmål 3 och exempel från fem kommuner

Tryckt bok, I lager

Pris: 100 kr + moms

Snabb leverans

Rapporten ”Tillgänglighetsinventering i flerbostadshusbeståndet” är en uppföljning av det politiska delmål som ska se till att fler kommuner genomför tillgänglighetsinventeringar av sitt flerbostadshusbestånd. Med hjälp av en exempelsamling är syftet att rapporten ska uppmuntra fler kommuner att inventera sitt flerbostadshusbestånd.

Under åren 2011–2016 arbetar Boverket med fem delmål inom strategin för funktionshinderspolitiken. Delmålens fokus ligger på att öka tillgängligheten i den fysiska miljön. Ett av delmålen, delmål 3, handlar om att fler kommuner ska ha inventerat sitt flerbostadshusbestånd ur tillgänglighetssynpunkt vilket tas upp i denna rapport.


Art nummer: 6123020

Utgivningsår: 2013

Utgivare: Boverket

ISBN: 9789175630502

Antal sidor: 50

Kategori: Tillgänglighet