bygg_ikapp_6270007

Bygg ikapp. Utg 7

Författare: Svensson Elisabet

Provläs

Tryckt bok, I lager

Pris: 685 kr + moms

E-bok (epub, pdf)

Pris: 548 kr + moms

Snabb leverans

Bygg ikapp är en handbok och en uppslagsbok som innehåller information om gällande regler och fördjupad kunskap om vad som behövs för att göra miljön tillgänglig och användbar. Den innehåller också en mängd exempel på lösningar som uppfyller kraven i reglerna.
Boken används sedan många år som referensverk inom området och har aktualiserats flera gånger. Den nu aktuella revideringen har beaktat nya erfarenheter samt ändringar inom lagstiftningen i BBR 28 (BFS 2011:6 med ändringar t o m BFS 2019:2).


Boken har ingått i: Litteraturbevakning Byggregler , Litteraturbevakning Tillgänglighet


Författare: Svensson Elisabet

Tryckta bokens artikel nr: 6270007

E-bokens artikel nr: 7772707

Utgivningsår: 2020

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Tryckta bokens ISBN: 9789179170301

E-bokens ISBN: 9789179170318

Antal sidor: 347

Kategori: Tillgänglighet