tillgangliga_skolor_6020386

Tillgängliga natur- och kulturområden. En handbok för planering och genomförande av tillgänglighetsåtgärder i skyddade utomhusmiljöer

Tryckt bok, Beställningsvara

Pris: 190 kr + moms

Snabb leverans

Skyddade natur- och kulturmiljöer är en värdefull del av det svenska landskapet och är en resurs för samhället. Skyddade områden ska – enligt politisk ambition – vara tillgängliga och komma allmänheten till del, även personer med funktionsnedsättning. Senaste åren har mycket gjorts för att förbättra tillgängligheten i skyddade natur- och kulturmiljöer. Men fortfarande kan mer göras.

Handboken ”Tillgängliga natur- och kulturområden” underlättar arbetet för ökad tillgänglighet i skyddade områden. Här finns till exempel en modell för stegvisa insatser för ökad tillgänglighet. I bokens andra del hittar du konkreta tips och råd för genomförande av åtgärder för tillgängliga anläggningar.

Fokus ligger på natur- och kulturlandskapet i skyddade områden. Men metoder och avvägningar kan även användas utanför skyddade områden, till exempel i friluftslivsområden och tätortsnära grönområden.


Art nummer: 6111065

Utgivningsår: 2013

Utgivare: Naturvårdsverket

ISBN: 9789162065621

Antal sidor: 176

Kategori: Tillgänglighet