utslapp_av_luftfororeningar_i_sverige_6111088

Utsläpp av luftföroreningar i Sverige. Rapport 6915

Tryckt bok, Beställningsvara

Pris: 165 kr + moms

Snabb leverans

Rapporten från Naturvårdsverket en innehåller en analys av trender för svenska utsläpp från 1990 till 2018. Det är analys av luftföroreningar som omfattas av internationella åtaganden samt en förenklad analys av framtida utsläpp till 2020, 2025 och 2030.

Sveriges överskrider enligt nuvarande analys åtagandet om minskade utsläpp av kväveoxider till 2030. Det innebär att Sverige behöver genomföra åtgärder för att minska utsläppen med ytterligare 23 procent jämfört med vad utsläppen förväntas vara år 2030.


Art nummer: 6111088

Utgivningsår: 2020

Utgivare: Naturvårdsverket

ISBN: 9789162069155

Antal sidor: 121

Kategori: Miljö, energi och tillgänglighet