Nyheter

Alla titlar

Industriellt husbyggande

Industriellt husbyggande

En långsiktig strategi för ekonomisk överlevnad inom industriellt byggande innebär integration av flera ämnesområden – marknadskunskap, byggteknik, produktionsteknik, design, byggplanering, logistik och kvalitet...

Pris: 393 kr + moms

hallbara_hus_i_kallt_klimat_650_6458002

Hållbara hus i kallt klimat (svart). 22 hus..

Ordinarie pris: 530 kr + moms”Hållbara hus i kallt klimat” ger vitt skilda exempel på hur hållbart byggande kan komma till uttryck i tjugotvå hållbara hus från 1994–2014. Varje hus presenteras med fotografier och arkitektens beskrivning till huset...

Pris: 530 kr + moms

30_fragor_om_bbr_energi_650_6905511

30 frågor om BBR - Energi

Mats Östlund, informatör och utbildare på AB Svensk Byggtjänst, har sedan 2008 svarat på frågor om byggregler i Energi- och Miljötekniska Föreningens tidning Energi & Miljö...

Pris: 495 kr + moms

sakra_stallningar_650_6096816

Säkra ställningar

"Säkra ställningar. Vägledning till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ställningar, AFS 2013:4" innehåller råd och rekommendationer som kan vara till hjälp när du ska följa våra föreskrifter om ställningar, AFS 2013:4...

Pris: 130 kr + moms

energieffektiviserande_renovering_325_6020417

Energieffektiviserande renovering

”Energieffektiviserande renovering” handlar – precis som det låter – om energieffektiviserande renovering, varför det är viktigt att ta chansen att satsa på energieffektivisering när renoveringar görs och hur man kan gå till väga för att lyckas...

Pris: 375 kr + moms

kalkyler_offentlig_fastighetsverksamhet_650_6020416

Kalkyler för offentlig fastighetsverksamhet

Att göra korrekta kalkyler vid investeringar i lokaler är avgörande för en god ekonomi. Eftersom det handlar om stora investeringar som under lång tid påverkar kommunens ekonomi kan små fel i kalkylunderlaget få stora konsekvenser...

Pris: 475 kr + moms

ljud_och_andra_rum_650_6047462

Ljud och andra rum

”Ljud och andra rum” är en bok om urbana ljudmiljöer, ljudkonst, ljudrum och rumsljud. Texterna i boken ger personliga reflektioner om ljudkvalitet och upplevelse, ljuddesign och akustisk redigering, tekniska lösningar på konstnärliga problem och hur...

Pris: 224 kr + moms

SIS HB 530 Svetsstandard - Personal och procedurer

SIS HB 530 Svetsstandard - Personal och procedurer

Fler och fler referenser görs från europeiska produktstandarder till svetsstandarder. ”Svetsstandard – Personal och procedurer. SIS HB 530” är ett viktigt verktyg eftersom den innehåller Europastandard för kvalificering av svetsar och svetsprocedurer...

Pris: 2 395 kr + moms

bygghandlingar_90_del_5_6053125

Bygghandlingar 90 del 5 Redovisning av installationer

Bygghandlingar 90 utgör byggsektorns rekommendationer för utformning av enhetliga och ändamålsenliga bygghandlingar, det vill säga de handlingar som ligger till grund for produktionen av byggprojekt. ”Del 5...

Pris: 1 295 kr + moms