Övrigt

Alla titlar

trad_i_malmo_6039696

Träd i Malmö

Karakteristiskt i Malmö är att nästan alla träd är planterade. Det har legat en medveten tanke och handling bakom att ett träd planteras och får växa till. I ”Träd i Malmö” skildras 163 olika träd och trädgrupper...

Pris: 244 kr + moms

arbetssratt_i_praktiken_6144047

Arbetsrätt i praktiken

Efter en inledande grundkurs beskrivs arbetsrättens regelverk utifrån en systematisk indelning: Aktörerna på arbetsmarknaden Kollektivavtal Anställningen anställningsförmåner Diskriminering Ledighet Medbestämmande Arbetsmiljö

Pris: 326 kr + moms

arbetsmiljolagen_6068199

Arbetsmiljölagen 2018, 18:e upplagan

Arbetsmiljölagen. Kommentarer och författningar är en klassiker inom arbetsmiljöområdet och ett standardverk inom en viktig del av arbetsrätten. Denna utgåva fångar in den rättsutveckling som skett sedan föregående upplaga som kom ut 2014...

Pris: 811 kr + moms

formelsamling_i_energiteknik_6108225

Formelsamling i energiteknik

Boken är ett värdefullt verktyg vid energitekniska beräkningar och kan användas av både högskole- och civilingenjörer och yrkesverksamma. Boken behandlar bland annat: Termodynamik Strömningslära Turbomaskiner Förbränning och ånganläggningar

Pris: 425 kr + moms

den_stora_knoppboken_6039685

Den stora knoppboken

Fälthandboken kan användas vid bestämning av i Sverige förekommande lövfällande träd och buskar. Den omfattar både vilda och kultiverade träd och buskar och innehåller över 200 artbeskrivningar med nära 630 fotografier.

Pris: 669 kr + moms

permakultur_6039684

Permakultur! Framtiden i din trädgård

Handboken berättar i ord och bild och visar hur du kan odla och leva uthålligt genom att härma ekosystemens sätt att fungera. Här får man lära sig hur man fångar och lagrar energi, bygger ekonätverk och sluter kretslopp...

Pris: 477 kr + moms

skogstradgarden_6039681

Skogsträdgården. Odla ätbart överallt

Årets trädgårdsbok 2018 Vill du bli en skogsträdgårdsodlare förklarar boken på ett enkelt och lätt sätt hur du ska göra. Den innehåller växtporträtt av över 350 härdiga nöt- och fruktträd, bärbuskar, klängväxter, fleråriga grönsaker, marktäckare och ...

Pris: 444 kr + moms

arbetsorganisation_i_praktiken_6108220

Arbetsorganisation i praktiken. Utg 3

Boken beskriver ett antal modeller för att organisera arbete. Några av de organisationsmodeller som behandlas är taylorismen, fordismen, byråkratin, socioteknik, processorganisering – framför allt lean production, lärande organisation, knowledge mana...

Pris: 395 kr + moms

vinterodling_6039673

Vinterodling. Skörda när det är kallt

Odla på vintern? Det går väl inte? Jo! I boken Vinterodling visar författaren Sara Bäckmo hur hon utmanar traditionella odlingsmetoder för att odla och skörda även mitt under smällkalla vintern...

Pris: 199 kr + moms

skotsel_av_historiska_tradgardar_grusgangar_6039671

Grusgångar. Skötsel historiska trädgårdar

Trädgårdar kan - precis som byggnader och föremål - berätta om förfluten tid, traditioner, ideal, ekonomiska förutsättningar, praktiskt arbete och liv.Vissa trädgårdselement har ägnats mindre uppmärksamhet när det kommer till kulturhistoriska värden...

Pris: 118 kr + moms

skotsel_av_historiska_tradgardar_klippta_lovbarande_hackar_6039670

Klippta lövbärande häckar. Skötsel historiska trädgårdar

Trädgårdar kan - precis som byggnader och föremål - berätta om förfluten tid, traditioner, ideal, ekonomiska förutsättningar, praktiskt arbete och liv.Vissa trädgårdselement har ägnats mindre uppmärksamhet när det kommer till kulturhistoriska värden...

Pris: 130 kr + moms

att_leda_verksamheter_och_manniskor_6144045

Management

Management handlar om att leda såväl verksamheter som människor. Ledning av verksamheter går ut på att utforma och genomföra mål, strategi, organisation och styrning på ett sådant sätt att verksamheten skapar värde för kunder och andra intressenter...

Pris: 436 kr + moms

stora_boken_for_hemmafixaren_6039666

Stora boken för hemmafixaren

Här finns allt du behöver veta för att själv kunna snickra och fixa hemma - vare sig det gäller villan, lägenheten eller fritidshuset. Här ges pedagogiska bygginstruktioner och utförliga illustrationer för närmare 100 byggprojekt...

Pris: 398 kr + moms

logistik_grunder_och_mojligheter_6116215

Logistik - grunder och möjligheter. Utg 5

Logistiken måste ständigt anpassas och utvecklas med hänsyn till förändringar som sker i omvärlden. Boken sträcker sig längs ett tänkt fysiskt flöde från leverantör till slutlig förbrukare, där den managementmässiga logistiken har prioriterats framfö...

Pris: 495 kr + moms

ledarskap_och_organisation_6039657

Ledarskap och organisation

Boken underlättar lärandet genom tydlig struktur, överskådlig grafik och studieuppgifter kring faktainnehållet. För att binda samman teoretisk kunskap med egna erfarenheter och praktisk handling finns frågor för egen refklektion, diskussionsfrågor oc...

Pris: 480 kr + moms

den_tekniske_kocken_6080005

Den tekniske kocken och 7 riktiga kockar

Grundtanken med boken är att utmana kockeliten för att hitta förklaringar till vardaglig molekylär gastronomi. Varje kock har valt sitt fokus och sina teman, men kommer tillbaka till gemensamma tekniker till exempel syrning, fritering, långkok, vakuu...

Pris: 182 kr + moms

trad_och_buskar_6039655

Träd och buskar. En praktisk naturguide

En perfekt bok att ha med i fickan under skogs- eller parkpromenaden. Boken är överskådlig och träden presenteras indelade och färgkodade efter bladens form...

Pris: 99 kr + moms

25 av 256