Övrigt

Alla titlar

etik_for_ingenjorer_6144053

Etik för ingenjörer

Ingenjörer utvecklar teknik som har stor påverkan, positiv och negativ, på människor och miljö. Det innebär att ingenjören måste ta ställning och göra moraliska bedömningar...

Pris: 324 kr + moms

anstallda_6074138

Anställda. Praktisk handbok för arbetsgivare

Anställda är en komplett handbok som innehåller det du som arbetsgivare undrar över. Här hittar du allt du undrar över när det gäller anställningsavtalet, uppsägning, diskriminering, avtalsförsäkringar, anställningsformer, rätt till ledighet och arbe...

Pris: 551 kr + moms

hydroponisk_odling_6039712

Hydroponisk odling. Köksträdgård utan jord

Tänk att ha färskodlade grönsaker och örter hemma i ditt kök, året om, utan att behöva kånka en massa jord.Det kan bli verklighet om du odlar hydroponiskt, alltså i vatten utan jord...

Pris: 199 kr + moms

teamutveckling_i_teori_och_praktik_6039710

Teamutveckling i teori och praktik

Syftet med att arbeta i team är att lösa problem tillsammans. Vilka processer sätts då igång? Har medlemmarna samma mål eller olika? Och vad är egentligen teamutveckling? I boken har författarna samlat teori och forskning om vad team är, hur de blir ...

Pris: 359 kr + moms

den_bildade_ingenjoren_6144050

Den bildade ingenjören

Vilka professionella ideal bör en ingenjör ha, utöver strävan efter skicklighet inom sitt teknikområde? Boken argumenterar för sex moderna ingenjörsideal...

Pris: 243 kr + moms

planera_ditt_projekt_6144049

Planera ditt projekt - en handbok. Utg 3

Handboken i projektplanering innehåller dokumentexempel, modeller, metoder och verktyg samt beskrivning av ett genomgående projektexempels första fas. Bokens huvuddel visar en projektplanering från beställning till fasrapport för ett utvecklingsproje...

Pris: 375 kr + moms

cirkulart_ledarskap_6116219

Cirkulärt ledarskap

Boken handlar om hållbar, framgångsrik förändringsledning - kort sagt hur man får saker att hända utan att köra slut på sig själv. Om hur man etablerar strategier för att behålla fokus på det som är viktigt och ständigt fylla på med ny energi.

Pris: 290 kr + moms

sluta_salja_bli_kopbar_6116218

Sluta sälja, bli köpbar

Säljarens roll och agerande håller på att förändras. Det räcker inte längre att vara trevlig, kunna sina produkter och eller tjänster och vara duktig på att kommunicera. Köparens roll har också förändrats och blivit ännu mer betydelsefull...

Pris: 319 kr + moms

forsaljning_i_konsultforetag_6116217

Försäljning i konsultföretag. Utg 2

Boken förklarar hur de mest framgångsrika gör för att lyckas med försäljning i konsultföretag. Den ger handfasta råd om och exempel på framgångsstrategier och arbetssätt.

Pris: 480 kr + moms

sagolik_frageteknik_6108226

Sagolik frågeteknik

Den klassiska folksagan har en rytm och struktur som beskriver utveckling i tydliga steg. Den erbjuder en intuitiv och stärkande kraft i samtal som handlar om utveckling. Strukturen har satt spår i de flesta samtals- och frågetekniker...

Pris: 279 kr + moms

kundupplevelse_6039700

Kundupplevelse

Många organistaioner säger att dom är kundorienterade, men få är det i praktiken. Boken är en ögonöppnare till hur smarta organisationer gör för att gå från ett inifrån-ut till ett utifrån-in-perspektiv.

Pris: 269 kr + moms

framgangsrik_forsaljning_till_offentlig_sektor_6039699

Framgångsrik försäljning till offentlig sektor

Boken beskriver hur framgångsrik försäljning till offentlig sektor bara delvis handlar om vad kunden ska köpa och i större utsträckning om hur det ska köpas...

Pris: 281 kr + moms

arkitektens_handbok_2019_6144048

Arkitektens handbok 2019

Du har väl inte en gammal bok på skrivbordet? Arkitektens handbok förnyas och omarbetas varje år. Utöver  tidigare nyheter inom lagar och regler, landskap  och inredning harArkitektens handbok 2019 uppdaterats med betongens ytbehandlingar, ...

Pris: 521 kr + moms

trad_i_malmo_6039696

Träd i Malmö

Karakteristiskt i Malmö är att nästan alla träd är planterade. Det har legat en medveten tanke och handling bakom att ett träd planteras och får växa till. I ”Träd i Malmö” skildras 163 olika träd och trädgrupper...

Pris: 244 kr + moms

company_gardens_6023534

Company Gardens

The design of open spaces around or within the premises of companies is an increasingly important focus area of landscape architecture. This volume reveals the remarkable diversity of design possibilities for company gardens from around the world.

Pris: 378 kr + moms

arbetssratt_i_praktiken_6144047

Arbetsrätt i praktiken

Efter en inledande grundkurs beskrivs arbetsrättens regelverk utifrån en systematisk indelning: Aktörerna på arbetsmarknaden Kollektivavtal Anställningen anställningsförmåner Diskriminering Ledighet Medbestämmande Arbetsmiljö

Pris: 326 kr + moms

arbetsmiljolagen_6068199

Arbetsmiljölagen 2018, 18:e upplagan

Arbetsmiljölagen. Kommentarer och författningar är en klassiker inom arbetsmiljöområdet och ett standardverk inom en viktig del av arbetsrätten. Denna utgåva fångar in den rättsutveckling som skett sedan föregående upplaga som kom ut 2014...

Pris: 811 kr + moms

formelsamling_i_energiteknik_6108225

Formelsamling i energiteknik

Boken är ett värdefullt verktyg vid energitekniska beräkningar och kan användas av både högskole- och civilingenjörer och yrkesverksamma. Boken behandlar bland annat: Termodynamik Strömningslära Turbomaskiner Förbränning och ånganläggningar

Pris: 425 kr + moms

den_stora_knoppboken_6039685

Den stora knoppboken

Fälthandboken kan användas vid bestämning av i Sverige förekommande lövfällande träd och buskar. Den omfattar både vilda och kultiverade träd och buskar och innehåller över 200 artbeskrivningar med nära 630 fotografier.

Pris: 669 kr + moms

permakultur_6039684

Permakultur! Framtiden i din trädgård

Handboken berättar i ord och bild och visar hur du kan odla och leva uthålligt genom att härma ekosystemens sätt att fungera. Här får man lära sig hur man fångar och lagrar energi, bygger ekonätverk och sluter kretslopp...

Pris: 477 kr + moms

skogstradgarden_6039681

Skogsträdgården. Odla ätbart överallt

Årets trädgårdsbok 2018 Vill du bli en skogsträdgårdsodlare förklarar boken på ett enkelt och lätt sätt hur du ska göra. Den innehåller växtporträtt av över 350 härdiga nöt- och fruktträd, bärbuskar, klängväxter, fleråriga grönsaker, marktäckare och ...

Pris: 444 kr + moms

arbetsorganisation_i_praktiken_6108220

Arbetsorganisation i praktiken. Utg 3

Boken beskriver ett antal modeller för att organisera arbete. Några av de organisationsmodeller som behandlas är taylorismen, fordismen, byråkratin, socioteknik, processorganisering – framför allt lean production, lärande organisation, knowledge mana...

Pris: 395 kr + moms

vinterodling_6039673

Vinterodling. Skörda när det är kallt

Odla på vintern? Det går väl inte? Jo! I boken Vinterodling visar författaren Sara Bäckmo hur hon utmanar traditionella odlingsmetoder för att odla och skörda även mitt under smällkalla vintern...

Pris: 199 kr + moms

25 av 260