Övrigt

Alla titlar

antligen_vardag_6039798

Äntligen vardag

I boken delar Petter Stordalen, den norske hotellmagnaten, med sig av de tio levnadsregler som gjort honom till en av Nordens mest framgångsrika företagsbyggare.

Pris: 189 kr + moms

skotsel_av_historiska_tradgardar_6039797

Skötsel av historiska trädgårdar. Granhäckar

Gran har i flera århundraden klippts som häck för att skapa rum i parker och trädgårdar, på kyrkogårdar och på begravningsplatser. Utan kunskap om vad som krävs för att granen ska kunna bilda täta gröna häckar riskerar föreställningen om att granhäck...

Pris: 72 kr + moms

angar_och_slatter_6039796

Ängar och slåtter

Kunskapssamlingen har tagits fram inom satsningen "Skötsel av kulturpräglad natur". Den behandlar öppna ängar i Sverige och ger vägledning till vad man behöver tänka på när man sätter upp målbilder för ängar och utformar skötsel.

Pris: 247 kr + moms

att_berakna_och_volym_for_byggnader_6053610

Att beräkna area och volym för byggnader

En introduktion till SS 21054:2020 utgåva 2 - artiklar och intervjuer om terminologi och mätning för byggnader. Boken beskriver kortfattat hur man mäter area och volym i byggnader enlitg standarden "Area och volym i byggnader - terminologi och mätnin...

Pris: 135 kr + moms

arkitektens_handbok_2020_6144065

Arkitektens handbok 2020

Boken är en sammanställning av de basfakta som arkitekten och byggandet behöver. Årets upplaga innehåller mer om ett projekts tidiga skeden, som nyckeltal och ytfördelningar...

Pris: 539 kr + moms

bygga_at_idioter_6039789

Bygga åt idioter

Här hittar du rövarhistorier som hantverkare hittills bara berättat för varandra. Stifta bekantskap med kundtyper som Bluffaren, Projektledaren, Pedanten och många fler...

Pris: 76 kr + moms

mitt_hus_6039784

Mitt hus

I den här boken kan du samla all viktig information om ditt hus. Notera när fasaden målades, vilken färg du använde, när du dränerade, fixade taket och olika åtgärder inne i huset...

Pris: 336 kr + moms

moten_med_jattar_6039775

Möten med jättar

I boken berättas om trädjättar främst i Europa. Här finns historier knutna till träden och hundra träd finns avbildade där författaren/fotografen satt sin prägel på bilderna. Av dessa har 75 individer en berättelse kopplad till sig...

Pris: 359 kr + moms

handbok_installation_av_solcellsanlaggningar_6002026

Installation av solcellsanläggningar. Handbok

Handboken är ett verktyg i vardagen för alla som yrkesmässigt installerar eller tänker börja installera solceller. Handboken är uppbyggt så att läsaren enkelt kan följa installationen, från innan dess affären är tecknad, till den är installerad, kont...

Pris: 598 kr + moms

miljorevision_6053609

Miljörevision

Boken handlar om miljöledning ur miljörevisorns perspektiv. Miljörevision är ett verktyg för organisationer som på ett metodiskt sätt vill stärka sitt miljöarbete och upptäcka risker och möjligheter...

Pris: 675 kr + moms

organisering_och_ledning_6116223

Organisering och ledning. Utg 3

Denna grundläggande lärobok i organisationsteori behandlar traditionella frågor om mål, strategi, struktur, kultur, HRM, grupper och ledarskap. Dessutom behandlas förändrings- och förnyelseprocesser, entreprenörskap, verksamhetsstyrning och symbolisk...

Pris: 445 kr + moms

lean_forum_byggs_loggbok_6058003

Lean Forum Byggs Loggbok 2017-18

Boken omfattar ett urval av tankar och reflektioner från Lean Forum Byggs styrelse, från årsmöte till årsmöte. Urvalet är sorterat i ämnesuppdelning: Lärande och digitalisering Digitalisering Planering Projekt och logistik Forskning och samverkan Le...

Pris: 170 kr + moms

jorden_runt_pa_80_trad_6039752

Jorden runt på 80 träd

Boken tar oss med på en resa runt jorden och visar en naturskatt vad gäller skönhet och funktion. Författaren presenterar genom sina skildringar 80 olika träd från jordens alla kontinenter – om trädens fysiska drag såväl som hur träden lever i symbio...

Pris: 243 kr + moms

stadsodlingens_historia_6039745

Stadsodlingens historia

Sverige var länge ett av Europas fattigaste länder och människor svalt, men genom kolonilotter och egnahemsrörelsen kunde även de mindre bemedlade, trångbodda arbetare och lägre tjänstemän få en plats att odla sin mat på...

Pris: 238 kr + moms

puckelboll_6236030

Puckelboll - den orättvisa spelplanen

Puckelboll är en konstnärlig betraktelse av företeelsen fotboll. Bollen studsar sällan dit man vill, planhalvorna är inte likadana för alla och målen är definitivt inte lika stora...

Pris: 495 kr + moms

kvalitet_vid_inkop_och_6108232

Kvalitet vid inköp och upphandling

Boken knyter samman kvalitet med inköp och är en handledning för inköpare och beställare i arbetet med att upprätta kvalitetsmanualer och navigera bland stadarder för kvalitet, kvalitetsbegrepp och modeller för inköp och leverantörsrelationer.

Pris: 337 kr + moms

505_svenska_platser_6039733

505 svenska platser du måste se innan du dör

Boken är ett måste för både den som redan tycker sig känna till Sverige och den som nästan bara ser stora vita fläckar på Sverigekartan. Här hittar du platser i det egna landet, platser som du kanske aldrig hört talas om eller av någon anledning aldr...

Pris: 188 kr + moms

konsten_att_skota_ett_appeltrad_6039726

Konsten att sköta ett äppelträd

Varför ska man egentligen odla äpplen? När de finns i butiken, flera sorter till och med? Den praktiska handboken lär ut hur man odlar sina egna fantastiska ekoäpplen...

Pris: 238 kr + moms

odlaistan_60309722

Odla i stan

Att odla i stan är ingen ny företeelse. En liten bit jord är allt man behöver. För den som har en trädgård är det inget problem. Men det räcker faktiskt med en balkong, en fönsterbräda eller en liten plätt utanför terrassdörren...

Pris: 246 kr + moms

verktygs_och_materialhantering_6039721

Verktygs- och materialhantering

Boken detaljbehandlar alla centrala delarna i kursen Verktygs- och materialhantering såsom verktyg, maskiner och material, montering och montageritningar, bestämmelser och standarder med mera...

Pris: 549 kr + moms

the_architecture_of_trees_6148852

The Architecture of Trees

The Architecture of Trees is a legendary and unsurpassed botanical masterwork. This lavish large-format volume features more than 550 exquisite quill-pen illustrations of 212 tree species...

Pris: 691 kr + moms

how_to_build_a_shed_6148851

How to Build a Shed

Ever dreamed of having your very own garden retreat? Off-the-shelf sheds aren’t always the answer – the cheap ones are badly made and freezing cold, and the better quality ones are really expensive...

Pris: 168 kr + moms

25 av 250