att_leda_osakra_o_komplexa_projekt_650_6108159

Att leda osäkra och komplexa projekt. Från styrning och kontroll till stöd för självorganisering

Författare: Marmgren Lars, Ragnarsson Mats

Tryckt bok, I lager

Pris: 279 kr + moms

Snabb leverans

Hur ser det ledarskap ut som skapar effektiv framdrift av komplexa projekt fastän ledaren inte fokuserar på styrning och kontroll? I ”Att leda osäkra och komplexa projekt” presenteras ett framgångsrikt sätt att genomföra projekt. Det handlar om att ha ett tydligt ledarskap som stödjer samverkan och förmågan att hantera det oväntade. Konsekvensen blir en projektlogik som bygger på att skapa ramverk och riktlinjer, snarare än regler.

Boken bygger på intervjuer av ledare från vitt skilda miljöer som framgångsrikt hanterar såväl osäkerhet som komplexitet och på författarnas slutsatser om varför ledarna når de goda resultaten. I intervjuerna framkommer ett gemensamt mönster, ett ”spelsystem”, som gör det möjligt för projektdeltagarna att använda sin kompetens och bedömningsförmåga för att lösa sin arbetsuppgift och samtidigt arbeta för det gemensamma målet.

Boken vänder sig främst till dig som leder eller arbetar i projekt eller är chef i en organisation som bedriver arbete i projektform.


Författare: Marmgren Lars, Ragnarsson Mats

Art nummer: 6108159

Utgivningsår: 2014

Utgivare: Studentlitteratur

ISBN: 9789144091723

Antal sidor: 164

Kategori: Övrigt