hur_modern_organisationer_fungerar_650_6108160

Hur moderna organisationer fungerar

Författare: Jacobsen Dag Ingvar, Thorsvik Jan

Tryckt bok, I lager

Pris: 525 kr + moms

Snabb leverans

”Hur moderna organisationer fungerar” ger en grundlig introduktion till organisationsteorins mest centrala teman och aspekter. Texten är rik på exempel och stimulerar läsaren till att i teorins ljus reflektera över egna erfarenheter. Här betonas ett kritiskt perspektiv, granskning av det empiriska stödet för olika teorier och vad som kännetecknar fackdebatten kring dem. Boken kan också genom sina många litteraturhänvisningar fungera som en god inledning till fördjupning inom ämnesområdet.

En grundläggande utgångspunkt i boken är att betrakta organisationer som produktionssystem, eller som enheter som ska lösa olika uppgifter. Ämnespresentationen utgår från en helhetsmodell som ger en samlande översikt över vilka teman som tas upp och var de behandlas. Modellen fokuserar på organisationsmedlemmarnas beteende och de komplex av omständigheter som antas påverka detta beteende.

I denna fjärde reviderade upplaga är ämnesinnehållet uppdaterat med den senaste internationella forskningen, samtidigt som författarna lagt särskild vikt vid att följa utvecklingen inom området i Skandinavien. Den pedagogiska framställningen har förbättrats genom en tydligare struktur och fler exempel. Nytt är också att författarna presenterar inlärningsmål i slutet av varje kapitel.


Författare: Jacobsen Dag Ingvar, Thorsvik Jan

Art nummer: 6108160

Utgivningsår: 2014

Utgivare: Studentlitteratur

ISBN: 9789144095028

Antal sidor: 523

Kategori: Övrigt