hyreslagen-650x6068144

Hyreslagen. En kommentar

Författare: Holmqvist Leif, Thomsson Rune

Tryckt bok, I lager

Pris: 2 107 kr + moms

Snabb leverans

I "Hyreslagen. En kommentar" kommenteras Hyreslagen utförligt paragraf för paragraf av framstående jurister med expertkunskap inom sina områden.

Kommentaren redovisar förarbeten, rättspraxis samt doktrin blandat med författarnas egna analyser och kommentarer. Innehåller en unik sammanställning av praxis på området.

I den elfte upplagan har författarna uppdaterat innehållet angående de nya regler som trätt i kraft i juli 2014. Det handlar om bostadsrättsförenings möjlighet att ta ut en särskild avgift vid andrahandsupplåtelse, om uppmätt förbrukning som utgångspunkt för beräkning av ersättning för kostnad hänförlig till bl.a. lägenhetens uppvärmning, om stärkt besittningsskydd för utsatta hyresgäster och om varningsmeddelande vid uppsägning på grund av åsidosatta förpliktelser.

Nya avgöranden i hyrestvister har beaktats till och med utgången av 2014, samt ett par fall från januari 2015.

I vissa avseenden har tidigare resonemang utvecklats och förtydligats.

Författarna redogör även kort för den lagrådsremiss om fler tillval för hyresgäster, som den tidigare regeringen lämnat 2014.


Författare: Holmqvist Leif, Thomsson Rune

Art nummer: 6068144

Utgivningsår: 2015

Utgivare: Norstedts Juridik

ISBN: 9789139113928

Antal sidor: 886

Kategori: Övrigt

Fler titlar av samma författare