konsultforetagets_affarer_650_6481021

Konsultföretagets affärer. Affärsplanering och affärsutveckling i konsultföretag

Författare: Carenholm Staffan

Provläs

Tryckt bok, I lager

Pris: 574 kr + moms

E-bok (epub, pdf)

Pris: 459 kr + moms

Snabb leverans

”Konsultföretagets affärer” handlar om hur konsultföretagen inom planering, byggande och anläggande kan utveckla sina affärer och bli mer lönsamma. Boken är tänkt som en inspirationskälla för den som vill utveckla sitt konsultföretags marknadsstrategier, kundrelationer, affärsmodeller och prissättning.

Med konsultföretag avses i det här sammanhanget konsultföretag inom byggande, anläggande och planering. Normalt talar man om tre huvudgrupper av företag, industriteknikkonsulter, teknikkonsulter och arkitekter. Något som förenar alla dessa är potentialen för affärsutveckling genom en sammanhållen och strategisk affärsplanering, tydligare roll och ansvarsfördelning inom företaget, med större vikt vid tjänsteförsäljningens strategier och processer samt att utveckla modeller för prissättning.

”Konsultföretagets affärer” vänder sig till den som har ett intresse av, och vill bidra till, att utveckla konsultföretagets marknadsstrategier, kundrelationer, affärsmodeller och prissättning. Bokens innehåll och disposition gör den också lämplig som hjälpmedel vid utbildning, företagsinternt eller branschgemensamt.


Boken har ingått i: Litteraturbevakning Ledning & Styrning


Författare: Carenholm Staffan

Tryckta bokens artikel nr: 6481021

E-bokens artikel nr: 7774812

Utgivningsår: 2013

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Tryckta bokens ISBN: 9789173336208

E-bokens ISBN: 9789173336215

Antal sidor: 171

Kategori: Övrigt

Fler titlar av samma författare