scenarioplanering_650_6116171

Scenarioplanering. Länken mellan framtid och strategi

Författare: Lindgren Mats, Bandhold Hans

Tryckt bok, I lager

Pris: 300 kr + moms

Snabb leverans

I ”Scenarioplanering” presenteras de tankar och idéer som ligger bakom scenarioplanering och scenariotänkande, bland annat med utgångspunkt i strategiforskning. Författarna har i mer än 30 år arbetat med en rad olika företag och organisationer om deras framtidsfrågor. Boken innehåller exempel och praktikfall hämtade från deras erfarenheter.

Kunde man ha förutsett krisen inom IT- och telekombranscherna kring millennieskiftet? Eller kanske till och med finanskrisen med start i september 2008? Går det överhuvudtaget att förutse framtiden? Går det att förbereda sig för det okända?

Ja det går, hävdar författarna till denna bok. Med hjälp av scenarioplanering kan varje företag och organisation, stor som liten, lära sig enkla metoder, tekniker och skaffa lämpliga verktyg för att förbereda sig för framtiden.


Författare: Lindgren Mats, Bandhold Hans

Art nummer: 6116171

Utgivningsår: 2014

Utgivare: Liber förlag

ISBN: 9789147116362

Antal sidor: 213

Kategori: Övrigt