arbetsorganisation_i_praktiken_6108220

Arbetsorganisation i praktiken. Utg 3

Författare: Börnfelt P-O

Tryckt bok, I lager

Pris: 304 kr + moms

Snabb leverans

Boken beskriver ett antal modeller för att organisera arbete.

Några av de organisationsmodeller som behandlas är taylorismen, fordismen, byråkratin, socioteknik, processorganisering – framför allt lean production, lärande organisation, knowledge management, projektorganisering, nätverksorganisation, öppen innovation, professionell organisation och new public management. Arbetsorganisationsmodellerna beskrivs utifrån olika principer för arbetsfördelning samt samordning och styrning av arbete.

En del arbetsorganisationsmodeller har medfört negativa konsekvenser för arbetsmiljö, effektivitet och innovationsförmåga. Hur kan hållbara organisationer skapas? Detta diskuteras i slutkapitlet.


Författare: Börnfelt P-O

Art nummer: 6108220

Utgivningsår: 2018

Utgivare: Studentlitteratur

ISBN: 9789144127309

Antal sidor: 213

Kategori: Övrigt