avtal_6144035

Avtal

Författare: Dotevall Rolf

Tryckt bok, I lager

Pris: 353 kr + moms

Snabb leverans

Boken ger kunskap om den allmänna avtalsrätten och ger inblick även i utländsk avtalsrätt, med tonvikt på engelsk, fransk och tysk rätt.

Avtal tar upp avtalsrättsliga principer, bindande avtal, fullmaktsfrågor. Vidare tas upp tolkning av avtal, när avtal kan jämkas eller göras ogiltiga. Slutligen tar boken upp förverkande- och konkurrensklausuler. Begreppen ond och god tro i avtalsrättsliga sammanhang förklaras också.

Boken kan med fördel läsas av studenter på juristprogrammet och på handelsrättsliga kurser.


Författare: Dotevall Rolf

Art nummer: 6144035

Utgivningsår: 2017

Utgivare: Studentlitteratur

ISBN: 9789144097206

Antal sidor: 275

Kategori: Övrigt