Bokrea

Alla titlar

lokalhyresjuridik-650-6456002

E-BOK Lokalhyresjuridik. Utg 2

Lokalhyresjuridik – En kommentar till hyreslagens bestämmelser om lokaler behandlar i kommentarform samtliga aspekter kring lokalhyra. Boken tar upp kommentarer kring lokalhyreskontraktet och legala aspekter kring lokalhyra i centrumanläggn...

Pris: 453 kr + moms

vad_nar_hur_och_av_vem_650_6227011

Vad, När, Hur och av Vem. Utg 2

”Vad, när, hur och av vem” är titeln på denna bok, men det är också nyckelord i de frågor som fastighetsägare, projektledare, projektörer, entreprenörer och installatörer hela tiden måste söka svar på, oavsett det handlar om upphandling av tjänster, ...

Pris: 755 kr + moms

fastning_eller_fikastalle_650_6402021

Fästning eller fikaställe

”Fästning eller fikaställe” är avsedd dels som en debattbok där industrisamhällets föreställningar om arbetslivet utmanas och ersätts av ett arbetsliv där ”gå till arbetet”, ”svensktillverkat”, ”mitt arbetsrum”, med flera uttryck som vi har tagit för...

Pris: 461 kr + moms

langsiktig_framgang_650_6456010

Långsiktig framgång

Företag och andra organisationer lever med krav och förväntningar på att leverera allt högre kundvärde och att samtidigt förbruka allt färre resurser. ”Långsiktig framgång”, titeln på denna bok, syftar här på att utveckla och fullfölja en genomtänkt ...

Pris: 488 kr + moms

konsultforetagets_affarer_650_6481021

Konsultföretagets affärer

”Konsultföretagets affärer” handlar om hur konsultföretagen inom planering, byggande och anläggande kan utveckla sina affärer och bli mer lönsamma. Boken är tänkt som en inspirationskälla för den som vill utveckla sitt konsultföretags marknadsstrateg...

Pris: 541 kr + moms

limans_kronikor_om_byggjuridik_650_6435012

Limans krönikor om byggjuridik

Under åren 2005–2013 medverkade entreprenadjuristen Lars-Otto Liman med artiklar i tidningen BygginfoPM – numera ByggtjänstPM. I ”Limans krönikor om byggjuridik” finns artiklarna samlade i bunden form...

Pris: 373 kr + moms

en_vag_till_battre_avtal_650_6225012

En väg till bättre avtal

”En väg till bättre avtal” behandlar uppkomsten av ett entreprenadavtal där båda parter – i synnerhet beställare och entreprenör – är näringsidkare och således inte konsumenter...

Pris: 462 kr + moms

okad_boendetrygghet_650_6278010

Ökad boendetrygghet

Boken ”Ökad boendetrygghet” vill öka kunskapen om vad det är som skapar otrygghet i bostadsområden och i det offentliga rummet. För att åstadkomma detta har intervjuer gjorts med cirka 200 boende...

Pris: 331 kr + moms

bygga_seniorboende_tillsammans_650_6206011

Bygga seniorboende tillsammans

”Bygga seniorboende tillsammans” vänder sig till dem som letar efter ett boende tillsammans, en bogemenskap med egna bostäder och gemensamma utrymmen. Hur börjar man och hur formulerar man sina idéer? Finns det några förebilder? Vilka kan man samarbe...

Pris: 263 kr + moms

passivhus_utg2_650_6444006

Passivhus. Utg 2

Energieffektivt byggande sätts allt mer i fokus som en följd av ökande energipriser och en allt mer intensiv miljö- och klimatdebatt. ”Passivhus. Utgåva 2” handlar om hur beställare, förvaltare och entreprenörer kan bygga energieffektivt och vad som ...

Pris: 593 kr + moms

ett_samhalle_for_alla_650_6200801

Ett samhälle för alla

I ”Ett samhälle för alla” framhäver författaren Lilian Müller vikten av en långsiktig strategi, helhetstänkande och ökad samverkan som viktiga ingredienser för att åstadkomma tillgänglighet för alla. Synen på tillgänglighet behöver breddas...

Pris: 667 kr + moms

bevara_betongen_650_6430001

Bevara betongen

”Bevara betongen” är den första boken av sitt slag i Sverige. Den behandlar betongen ur ett bevarandeperspektiv och med ett tvärvetenskapligt angreppssätt...

Pris: 550 kr + moms

entreprenoren_entreprenaden_325_6401002

Entreprenören och entreprenaden

AB 04 – Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader – är det centrala dokumentet i entreprenadsammanhang. Det har fungerat så bra att det inte ansetts nödvändigt att ersätta bestämmelserna med lagstiftning...

Pris: 436 kr + moms

samordnad_generalentreprenad_650_6205006

Samordnad generalentreprenad. Utg 3

Kännetecknande for upphandlingsformen samordnad generalentreprenad är att byggherren genomför upphandling av de entreprenörer som ska anlitas på motsvarande sätt som vid delad entreprenad...

Pris: 388 kr + moms

6271001_large_enova

Ljus i bebyggelsen

Fyndpris: 95 kr (ord. pris: 500 kr) Att ta tillvara sol och dagsljus i bebyggelsen är av stort värde för oss skandinaver, men får många gånger stå tillbaka för andra intressen...

Pris: 95 kr + moms