Bokrea

Alla titlar

kvalitetsstyrning_i_-byggsektorn_6443010

Kvalitetsstyrning i byggsektorn

Boken går igenom och förklarar grunderna och begreppen för kvalitetsarbete och kopplar dem till konkreta exempel från byggbranschen. Kvalitetsstyrning i byggsektorn beskriver också ett komplett exempel ner på detaljnivå av ett kvalitetsledningssystem...

Pris: 645 kr + moms

projektkultur_i_byggprocessen_6241011

Projektkultur i byggprocessen

Det är komplicerat att driva ett stort byggprojekt och det ställer höga och oväntade organisatoriska krav på de ledare och chefer som är verksamma inom projektet...

Pris: 428 kr + moms

bvl8-energihushallning-och-varmeisolering-utg4-650-6212208

Energihushållning o värmeisolering. BVL 8. Utg 4

Denna fjärde utgåva av Energihushållning och värmeisolering tar hänsyn till ändringarna i avsnitt 9 Energihushållning i BBR 21 (BFS 2014:3) som gäller från den 1 juli 2014 och som efter en övergångsperiod ska tillämpas fullt ut från den 1 juli 2015 o...

Pris: 495 kr + moms

Så målade man. Svenskt byggnadsmåleri från senmedeltid till nutid. Utgåva 3

Så målade man. Utg 3

Sex århundraden av byggnadsmåleri – från Albertus Pictor till vår egen tid. Måleri och färgsättning i svensk arkitekturhistoria Målningstekniker och material under olika perioder Målarkårens roll vid utformning av miljön Så målade man publicerades ...

Pris: 730 kr + moms

6456002_lokalhyresjuridik

Lokalhyresjuridik. Utg 2

Lokalhyreskontraktet är av stor betydelse för de flesta företag. "Lokalhyresjuridik" behandlar i kommentarform de rättigheter och förpliktelser som uppkommer i och med att lokalhyreskontrakt ingås...

Pris: 578 kr + moms

omslag_solenergi_5-650-6444007

Solenergi. Utg 5

Solenergin kommer att spela en viktig roll i vår framtida energiförsörjning, vilket är bra för miljön, klimatet och ekonomin. Den här boken fokuserar på solenergi i alla dess former med tonvikt på solvärme och solel...

Pris: 447 kr + moms

radonboken_650_6299010

Radonboken. Befintliga byggnader

”Radonboken. Befintliga byggnader” är en komplett bok om åtgärder mot radon. Här beskrivs utförligt hur man väljer rätt åtgärder för att sänka radonhalterna i olika typer av byggnader...

Pris: 482 kr + moms

fastning_eller_fikastalle_650_6402021

Fästning eller fikaställe

”Fästning eller fikaställe” är avsedd dels som en debattbok där industrisamhällets föreställningar om arbetslivet utmanas och ersätts av ett arbetsliv där ”gå till arbetet”, ”svensktillverkat”, ”mitt arbetsrum”, med flera uttryck som vi har tagit för...

Pris: 470 kr + moms

storningar_i_byggentreprenaden_650_6284002

Störningar i byggentreprenaden

Något som blir allt vanligare i byggsverige idag är att entreprenörerna tycker sig vara utsatta för störningar i byggprocessen och att dessa leder till effektivitetsförluster...

Pris: 370 kr + moms

vad_ar_ett_bra_kontor_650_6253010

Vad är ett bra kontor?

I ”Vad är ett bra kontor? Olika perspektiv på Sveriges vanligaste arbetsplats” försöker författaren Christina Bodin Danielsson svara på denna fråga genom att ta upp kontorsmiljöns påverkan på medarbetare och organisationer samt kontorets betydelse fö...

Pris: 460 kr + moms

bygga_seniorboende_tillsammans_650_6206011

Bygga seniorboende tillsammans

”Bygga seniorboende tillsammans” vänder sig till dem som letar efter ett boende tillsammans, en bogemenskap med egna bostäder och gemensamma utrymmen. Hur börjar man och hur formulerar man sina idéer? Finns det några förebilder? Vilka kan man samarbe...

Pris: 241 kr + moms

offentlig_upphandling_entreprenader_byggsektorn_650_6474005

Offentlig upphandling av entreprenader

Upphandlingar av entreprenader inom byggsektorn är på flera sätt väsensskilda från upphandlingar av varor och tjänster och betydligt mer komplexa att genomföra...

Pris: 670 kr + moms

bevara_betongen_650_6430001

Bevara betongen

”Bevara betongen” är den första boken av sitt slag i Sverige. Den behandlar betongen ur ett bevarandeperspektiv och med ett tvärvetenskapligt angreppssätt...

Pris: 495 kr + moms

entreprenoren_entreprenaden_325_6401002

Entreprenören och entreprenaden

AB 04 – Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader – är det centrala dokumentet i entreprenadsammanhang. Det har fungerat så bra att det inte ansetts nödvändigt att ersätta bestämmelserna med lagstiftning...

Pris: 445 kr + moms

paragrafer_for_praktiker_650_6405010

Paragrafer för praktiker

Fyndpris: 95 kr (ord. pris: 598 kr) ”Paragrafer för praktiker" är en handbok i grundläggande entreprenadjuridik för mindre entreprenadföretag. Boken passar också den som på ett enkelt sätt vill sätta sig in i vad paragraferna i avtalslagen, AB och AB...

Pris: 95 kr + moms

upphandling_i_investeringsprojekt__6475001

Upphandling i investeringsprojekt

Betydande resurser engageras i projekt genom upphandling. Valet av genomförandeform (entreprenadform och ersättningsform) styr de grundläggande projektmålen, objektets utformning och funktion (omfattning), tid, kostnad samt kvalitet och miljö...

Pris: 822 kr + moms

abc_om_abk_09__6435010

ABC om ABK 09

”ABC om ABK 09” behandlar de nya Allmänna Bestämmelserna för Konsultuppdrag, som förhandlades fram i december 2009. Boken ger en snabb överblick till vad som är nytt i ABK 09. Nyheterna redovisas i löpande text samt i en översiktlig tabell...

Pris: 477 kr + moms