guide_till_kommersiell_tvistlosning_6080004

Guide till kommersiell tvistlösning

Tryckt bok, I lager

Pris: 405 kr + moms

Snabb leverans

Tvistlösningsklausulen kan vara den i många fall visa sig vara den enskilt viktigaste avtalsbestämmelsen. Boken är en guide till kommersiell tvistlösning och ger en strukturerad genomgång av olika alternativ som står parterna till buds. Från domstols- och skiljeförfarande till medling och andra lösningar. Författarna går också igenom för- och nackdelar med olika former av tvistlösning.

Guiden ger kontkret vägledning för den som överväger lämplig tvistlösningsklausul för ett svenskt eller internationellt, kommersiellt avtal.


Art nummer: 6080004

Utgivningsår: 2017

Utgivare: Jure Förlag AB

ISBN: 9789172236967

Antal sidor: 210

Kategori: Övrigt