internrevision_for_standig_forbattring_6053592

Internrevision för ständig förbättring

Tryckt bok, I lager

Pris: 275 kr + moms

Snabb leverans

En internrevision har som främsta syfte att stämma av att företagets arbetssätt leder till önskade resultat och de mål som är uppställda samt att alla arbetar på det sätt som man har kommit överens om. Revisionen syftar också till att fånga upp olika typer av förändringar, avvikelser och förslag. Handboken SIS HB 320 Internrevision för ständig förbättring är ett bra hjälpmedel vid genomgång av de olika faserna vid en internrevision. 


Art nummer: 6053592

Utgivningsår: 2017

Utgivare: SIS Förlag

ISBN: 9789171628770

Antal sidor: 46

Kategori: Övrigt