Kvalitetsutveckling - praktiska tillämpningar

Kvalitetsutveckling

Författare: Olsson Torsten, Höglund Folke

Tryckt bok, I lager

Pris: 317 kr + moms

Snabb leverans

Det är viktigt med en hög kvalitet på process- och produktutveckling i en organisation, men att sträva efter ständiga förbättringar för att nå framgång kräver ytterligare färdigheter. I en framgångsrik organisation är ledningen öppen för förbättringsprogram och kvalitetsidéer, vilket är en förutsättning för att också lyckas genomföra dem.

Boken "Kvalitetsutveckling" tar upp ämnen som riskhantering, modeller för ledning och kvalitet på tjänster, kund- och leverantörspartnerskap, utvärdering och revision mot bakgrund av de senaste årens teknik- och samhällsutveckling.  Ett kapitel ägnas åt kvalitetsprofessionens roller, uppdrag, och utmaningar och det fyller ett glapp i den svenska facklitteraturen.

Boken är skriven för personer som arbetar med kvalitet, beslutsfattare och ledare inom både den privata och offentliga sektorn. Den passar även den som studerar kvalitet och angränsande ämnen på akademisk nivå. Tyngdpunkten ligger på praktiska tillämpningar som kompletterats med viss teori.


Författare: Olsson Torsten, Höglund Folke

Art nummer: 6108190

Utgivningsår: 2015

Utgivare: Studentlitteratur

ISBN: 9789144109220

Antal sidor: 215

Kategori: Övrigt

Fler titlar av samma författare