Läromedel

Alla titlar

formelsamling_i_energiteknik_6108225

Formelsamling i energiteknik

Boken är ett värdefullt verktyg vid energitekniska beräkningar och kan användas av både högskole- och civilingenjörer och yrkesverksamma. Boken behandlar bland annat: Termodynamik Strömningslära Turbomaskiner Förbränning och ånganläggningar

Pris: 425 kr + moms

hydraulik_for_samhallsbyggnad_6116214

Hydraulik för samhällsbyggnad. Utg 2

Vårt samhälle är helt beroende av säker tillgång på och hantering av vatten. För att klara det krävs kunskap om framför allt vattnets mekaniska egenskaper - hydraulik...

Pris: 493 kr + moms

Arbetsmaterial till Tillämpad termodynamik

Arbetsmaterial till Tillämpad termodynamik

Boken ”Arbetsmaterial till Tillämpad termodynamik” innehåller övningsuppgifter till läroboken ”Tillämpad termodynamik” av Ingvar Ekroth och Eric Granryd...

Pris: 258 kr + moms

Tillämpad termodynamik

Tillämpad termodynamik

”Tillämpad termodynamik” ska ge de grunder som fordras för god förståelse av termodynamiken och en bred introduktion till ämnesområdet Energiteknik där termodynamiken utgör en av grundpelarna...

Pris: 550 kr + moms

varme_o_kyla_2_vvs_o_fastighet_650_6116169

Värme och kyla 2. VVS och fastighet

”Värme och kyla 2” utgör del två om värme och kyla inom vvs och fastighet, och behandlar hur produktionsenheter för energiomvandling är uppbyggda, hur de ska tillförsäkra en effektiv drift samt hur de fungerar i olika systemlösningar som till exempel...

Pris: 646 kr + moms

vagbyggnad_650____6116166

Vägbyggnad

”Vägbyggnad” avser att ge grundläggande kunskap om vägar på landsbygd och inom tätort, om hur de fungerar under sin tekniska livslängd, och om sambanden mellan de olika faserna i vägbyggnadsprocessen: planering, projektering, byggande, drift och unde...

Pris: 306 kr + moms

Övningsbok. Ljusplanering och belysningsteknik

Övningsbok. Ljusplanering och belysningsteknik

Detta är en praktisk övningsbok till faktaboken ”Ljusplanering och Belysningsteknik”. I ”Övningsbok. Ljusplanering och belysningsteknik. Elteknik” får du öva på att skapa belysning där människan kommer i centrum...

Pris: 195 kr + moms

Grundläggande svetsning

Grundläggande svetsning

”Grundläggande svetsning” vänder sig till alla som vill få grundläggande kunskaper om svetsning. Här får du lära dig hur man hanterar gassvetsutrustning och dessutom beskrivs momenten gassvetsning, gasskärning och lödning...

Pris: 664 kr + moms

Övningsbok. Motorstyrning

Övningsbok. Motorstyrning

”Övningsbok. Motorstyrning” ska ge den studenten en bra repetition kring fakta som behandlas i ”Motorstyrning. Faktabok”. Här hittar du repetitionsfrågor, praktiska övningar och en ”exemensuppgift”...

Pris: 222 kr + moms

Ljusplanering och belysningsteknik. Elteknik

Ljusplanering och belysningsteknik. Elteknik

Faktaboken ”Ljusplanering och Belysningsteknik” ger förståelse för hur viktigt det är med god belysning där människan får vara i centrum. Här hittar du de huvudsakliga kunskaperna kring belysningsplanering och ljusdesign...

Pris: 645 kr + moms

Sanitet. VVS och fastighet

Sanitet. VVS och fastighet

”Sanitet” behandlar våra vanligaste tappvatten- och avloppssystem. Den beskriver både enskilda och kommunala system, deras uppbyggnad liksom metoder för rening av vatten och spillvatten...

Pris: 627 kr + moms

Faktabok Elinst Yrkesmannaskap Elteknik

Faktabok Elinst Yrkesmannaskap Elteknik

Läromedlet "Elinstallation – Yrkesmannaskap" beskriver såväl det praktiska yrkesmannaskapet som den planering och affärsmässighet som krävs av en installationselektriker. Informationen är uppdelad i en faktabok och en montörshandbok...

Pris: 867 kr + moms

Värme och kyla 1. VVS och fastighet

Värme och kyla 1. VVS och fastighet

”Värme och kyla 1” utgör del ett av två om värme och kyla inom vvs och fastighet, och beskriver de vanligaste rörmaterialen och hur rör och komponenter ska sammanfogas...

Pris: 646 kr + moms

Ellära

Ellära

”Ellära” är skriven för att passa alla som behöver teoretiska och praktiska grundkunskaper om elektriska principer , till exempel installations-, service- och underhållspersonal. Den skapar förståelse för elektriska kretsars funktion...

Pris: 574 kr + moms

fastighetskunskap_vvs_o_fastighet_650_6116134

Fastighetskunskap. VVS och fastighet

Boken ”Fastighetskunskap” ska ge en baskunskap och en förståelse för alla olika delar som ryms inom en utvecklande och värdebevarande fastighetsförvaltning...

Pris: 612 kr + moms

El & energi. Mekatronik

El & energi. Mekatronik

”El & energi. Mekatronik” vänder sig till alla som behöver en grundläggande kunskaper inom ämnet mekatronik. Den ger en översikt av arbetsmarknaden och de olika valmöjligheter en utbildning inom energiteknik ger...

Pris: 488 kr + moms

Kalkylering för produkter och investeringar

Kalkylering för produkter och investeringar

”Kalkylering för produkter och investeringar” ger en introduktion till centrala begrepp och samband inom kalkylområdet. Författarna försöker skapa förståelse för hur intäkter och kostnader skall sammanställas i skilda typer av beslutssituationer, ...

Pris: 353 kr + moms

Systemkunskap. VVS och fastighet

Systemkunskap. VVS och fastighet

”Systemkunskap. VVS och fastighet” riktar sig till alla som behöver grundläggande kunskaper om de olika tekniska system som finns för uppvärmning, kylning ventilation och vattenförsörjning i en byggnad...

Pris: 596 kr + moms

maleri_bygg_650_6116110

Måleri

”Måleri” riktar sig till alla som behöver grundläggande kunskaper i måleri. Här beskrivs hur måleriyrket har utvecklats under åren till det yrke det är idag...

Pris: 463 kr + moms

6116109_large_enova

Järnvägsteknik

”Järnvägsteknik” riktar sig till alla som behöver grundläggande kunskaper om järnvägsbyggnad. Den beskriver vad det innebär att jobba med järnvägsteknik i olika former...

Pris: 510 kr + moms

6116044_large_enova

Ellära 2000/Ellära A, faktabok

Ellära A är den första delen i serien Ellära 2000. Eleven får arbeta med lik- och växelströmskretsar med resistiva belastningar. Läromedlet tar upp kondensatorns funktion i likströmskretsar samt behandlar transformatorns som en enkel spänningsomvandl...

Pris: 568 kr + moms

6116043_large_enova

Motorstyrning. Arbeta med el

”Motorstyrning. Faktabok” ingår i serien "Arbeta med el" som är en komplett läromedelsserie för elutbildning i gymnasieskolan. Läromedlet "Motorstyrning består av denna Faktabok samt en Övningsbok...

Pris: 610 kr + moms

6116040_large_enova

Bergbyggnad

”Bergbyggnad” behandlar de processer och metoder som krävs för att färdigställa en berganläggning, till exempel en trafiktunnel, från orörda bergförhållanden...

Pris: 422 kr + moms

anlaggningsarbete_bygg_650____6116108

Anläggningsarbete

”Anläggningsarbete” beskriver vad det innebär att arbeta som anläggare. Faktaboken ger en bred bild av vanliga anläggningsområden som ingår i yrket. Här beskrivs arbetstekniker och material...

Pris: 720 kr + moms

25 av 37