Tillämpad termodynamik

Tillämpad termodynamik

Författare: Ekroth Ingvar, Granryd Eric

Tryckt bok, I lager

Pris: 550 kr + moms

Snabb leverans

”Tillämpad termodynamik” ska ge de grunder som fordras för god förståelse av termodynamiken och en bred introduktion till ämnesområdet Energiteknik där termodynamiken utgör en av grundpelarna.

Förutom termodynamikens huvudsatser, ideala gasers och verkliga mediers egenskaper är innehållet inriktat mot ingenjörstillämpningar såsom förbränningsmotorer, kylmaskiner och värmepumpar, ångteknik, och tillämpningar vid fuktig luft. Ämnet omfattar även en introduktion till ämnesområden såsom strömningsmekanik och värmeöverföring.

”Tillämpad termodynamik” är uppdelad i tolv kapitel. De första nio omfattar: begrepp och definitioner, termodynamikens huvudsatser, ideala gasers och verkliga mediers egenskaper, termodynamiska processer och arbetscykler, såväl arbetskrävande som arbetsavgivande. De tre avslutande kapitlen behandlar mediers strömning, värmetransporter samt egenskaper för fuktig luft..

Boken är i första hand avsedd som kurslitteratur vid universitet och tekniska högskolor. Till boken finns även en bok med arbetsmaterial "Arbetsmaterial till Tillämpad termodynamik"


Författare: Ekroth Ingvar, Granryd Eric

Art nummer: 6108179

Utgivningsår: 2006

Utgivare: Studentlitteratur

ISBN: 9789144039800

Antal sidor: 560

Kategori: Läromedel