logistik_6108194

Logistik. Utg 3

Författare: Jonsson Patrik, Mattsson Stig-Arne

Tryckt bok,

Pris: 0 kr + moms

Snabb leverans

Denna grundläggande lärobok tar ett helhetsgrepp på ämnesområdet logistik. Den förklarar logistikens spelregler och hur effektiva och miljövänliga materialflöden i försörjningskedjor påverkar företagets konkurrenskraft. Här tas strategier, metoder och informationssystem för inköp, materialförsörjning, produktion och distribution, liksom materialhantering och godstransporter upp. Innehållet i ”Logistik” är direkt överförbart till praktisk tillämpning med avsnitt om praktiska hjälpmedel för logistikutveckling och förklarande räkneexempel och praktikfall finns i anslutning till teoridelarna. Varje kapitel avslutas med några diskussionsfrågor.

Boken är anpassad för grundläggande logistikutbildningar, både vid högskolor och universitet, och för yrkes- och vidareutbildning.


Författare: Jonsson Patrik, Mattsson Stig-Arne

Art nummer: 6108194

Utgivningsår: 2016

Utgivare: Studentlitteratur

ISBN: 9789144110776

Antal sidor: 456

Kategori: Övrigt