att_leda_verksamheter_och_manniskor_6144045

Management

Författare: Bruzelius Lars H., Skärvad Per-Hugo

Tryckt bok, I lager

Pris: 446 kr + moms

Snabb leverans

Management handlar om att leda såväl verksamheter som människor. Ledning av verksamheter går ut på att utforma och genomföra mål, strategi, organisation och styrning på ett sådant sätt att verksamheten skapar värde för kunder och andra intressenter.

Att leda människor handlar om att mobilisera lust, energi och engagemang hos de människor som är verksamma i organisationen. Boken tar upp båda dessa aspekter av management.


Författare: Bruzelius Lars H., Skärvad Per-Hugo

Art nummer: 6144045

Utgivningsår: 2018

Utgivare: Studentlitteratur

ISBN: 9789144118826

Antal sidor: 306

Kategori: Övrigt