Ordböcker, handböcker

Alla titlar

investeringskalkylering_6144069

Investeringskalkylering

Investeringskalkylering är arbetet med att bedöma investeringars lön­sam­het, och boken är ett hjälpmedel vid beslutsfattandet. Det kan vara för­­hållandevis små, men viktiga, privatekonomiska beslut eller enorma samhällsekonomiska beslut...

Pris: 364 kr + moms

arkitektens_handbok_2020_6144065

Arkitektens handbok 2020

Boken är en sammanställning av de basfakta som arkitekten och byggandet behöver. Årets upplaga innehåller mer om ett projekts tidiga skeden, som nyckeltal och ytfördelningar...

Pris: 539 kr + moms

bygga_at_idioter_6039789

Bygga åt idioter

Här hittar du rövarhistorier som hantverkare hittills bara berättat för varandra. Stifta bekantskap med kundtyper som Bluffaren, Projektledaren, Pedanten och många fler...

Pris: 76 kr + moms

mitt_hus_6039784

Mitt hus

I den här boken kan du samla all viktig information om ditt hus. Notera när fasaden målades, vilken färg du använde, när du dränerade, fixade taket och olika åtgärder inne i huset...

Pris: 336 kr + moms

verktygs_och_materialhantering_6039721

Verktygs- och materialhantering

Boken detaljbehandlar alla centrala delarna i kursen Verktygs- och materialhantering såsom verktyg, maskiner och material, montering och montageritningar, bestämmelser och standarder med mera...

Pris: 549 kr + moms

tagsemester_6039719

Tågsemester

Att flyga på semestern har fått konkurrens av tåget, oftast av klimatskäl."Tågsemester" innehåller 24 berättelser skrivna av svenska resenärer som valt att ta tåget på semestern. De flesta av resorna håller sig inom Europa...

Pris: 227 kr + moms

etik_for_ingenjorer_6144053

Etik för ingenjörer

Ingenjörer utvecklar teknik som har stor påverkan, positiv och negativ, på människor och miljö. Det innebär att ingenjören måste ta ställning och göra moraliska bedömningar...

Pris: 324 kr + moms

den_bildade_ingenjoren_6144050

Den bildade ingenjören

Vilka professionella ideal bör en ingenjör ha, utöver strävan efter skicklighet inom sitt teknikområde? Boken argumenterar för sex moderna ingenjörsideal...

Pris: 243 kr + moms

stora_boken_for_hemmafixaren_6039666

Stora boken för hemmafixaren

Här finns allt du behöver veta för att själv kunna snickra och fixa hemma - vare sig det gäller villan, lägenheten eller fritidshuset. Här ges pedagogiska bygginstruktioner och utförliga illustrationer för närmare 100 byggprojekt...

Pris: 398 kr + moms

den_tekniske_kocken_6080005

Den tekniske kocken och 7 riktiga kockar

Grundtanken med boken är att utmana kockeliten för att hitta förklaringar till vardaglig molekylär gastronomi. Varje kock har valt sitt fokus och sina teman, men kommer tillbaka till gemensamma tekniker till exempel syrning, fritering, långkok, vakuu...

Pris: 182 kr + moms

husets_abc_6039642

Husets ABC

Detta är verkligen husägarens "bibel". Här ges svar på det mesta som rör husets skötsel, reparationer, ombyggnad och renovering, från källare till taknock...

Pris: 321 kr + moms

hallbarhetsrapportering_i_stora_foretag_6587184

Hållbarhetsrapportering stora företag

Från och med 1 december 2016 har Årsredovisningslagen utökats med bestämmelser om information i förvaltningsberättelsen för stora företag. Rapporten innehåller SABOs tolkning av lagkraven samt vissa förslag till hur presentationen kan göras för att u...

Pris: 150 kr + moms

stockholms_fastighetskalender_2018_6011026

Sthlms Fastighetskalender 2018

I kalendern finns kortfattad information om alla hyres- och industrifastigheter i alla kommuner i Stockholms län. I fastighetsregistret finns uppgift om fastighetens byggår, värde, storlek med mera.

Pris: 1 875 kr + moms

foretagets_ekonomi_6074134

Företagets ekonomi. Handbok för icke-ekonomer

Boken går igenom grundläggande ekonomiska begrepp och hjälper dig att förstå ekonomiska rapporter, bokslutsposter och ekonomiska nyckeltal.  Ur innehållet: Företagsformer Löpande redovisning Balans- och resultaträkning Budget

Pris: 435 kr + moms

retorikens_kraft_6144025

Retorikens kraft

Arkitekter förmedlar kunskap genom olika kommunikativa verktyg som ritningar, bilder och ord. Den här boken handlar om retorik för arkitekter och hur retorik kan användas för att förklara, argumentera och övertyga...

Pris: 280 kr + moms

juridikprdbok_6068158

Juridikordbok Svensk-engelsk fackordbok. Utg 6

Juridikordbok innehåller främst juridiska termer i engelsk och amerikansk översättning. Även en del användbara termer från närliggande ämnesområden har också tagits med. Denna sjätte upplaga är totalreviderad...

Pris: 447 kr + moms

bullerskydd_utg4

Bullerskydd. BVL 11. Utg 4

Detta är den fjärde utgåvan av Byggvägledning 11 Bullerskydd. Innehållet är reviderat och omarbetat och ansluter till BBR (Boverkets författningssamling, BFS 2011:6 med ändringar t o m 2015:3)...

Pris: 495 kr + moms

karlebo-handbok-6116189-650

Karlebo Handbok

Sedan 1936 har Karlebo handbok varit verkstadsfolkets bibel. Den 16:e upplagan är kraftigt omarbetad och utvidgad. All text och bild är granskad och uppdaterad och nya områden har tillkommit...

Pris: 1 020 kr + moms

Juristens skrivhandbok

Juristens skrivhandbok

Juristens skrivhandbok är både en skrivhandledning och uppslagsbok för alla som skriver texter med juridisk anknytning eller juridiskt innehåll. Den ger de grundläggande reglerna för disposition och språklig stil i modernt juridiskt skrivande och pra...

Pris: 168 kr + moms

bvl8-energihushallning-och-varmeisolering-utg4-650-6212208

Energihushållning o värmeisolering. BVL 8. Utg 4

Denna fjärde utgåva av Energihushållning och värmeisolering tar hänsyn till ändringarna i avsnitt 9 Energihushållning i BBR 21 (BFS 2014:3) som gäller från den 1 juli 2014 och som efter en övergångsperiod ska tillämpas fullt ut från den 1 juli 2015 o...

Pris: 495 kr + moms

bvlbrand_utg_6

Brandskydd. BVL 6. Utg 6

Denna sjätte utgåva av Byggvägledning 6 Brandskydd tar hänsyn till ändringarna i avsnitt 5 Brandskydd i BBR 21 (BFS 2014:3) som trädde i kraft 1 juli 2014...

Pris: 495 kr + moms

porjektstyrning-och-arbetsledning-6112030

BYT 12 Projektstyrning och arbetsledning. Utg 2

Boken tar upp frågor kring ledarskap och ledarskapsutveckling följt av projektstyrning för entreprenad och projektavstämning. Ett av kapitlen behandlar arbetsmiljöfrågor och tar upp exempelvis arbetsmiljöplan och olika säkerhetsaspekter...

Pris: 390 kr + moms

fukt-bvl9-

E-BOK Fukt. BVL 9. Utg 3

Denna tredje utgåva av Byggvägledning 9 Fukt är uppdaterad med hänsyn till ändringarna i avsnitt 6 Hygien, hälsa och miljö i BBR 21 (BFS 2014:3) som gäller från den 1 juli 2014 och som efter en övergångsperiod ska tillämpas fullt ut fr...

Pris: 396 kr + moms

fukt-bvl-8

Fukt. BVL 9. Utg 3

Denna tredje utgåva av Byggvägledning 9 Fukt är uppdaterad med hänsyn till ändringarna i avsnitt 6 Hygien, hälsa och miljö i BBR 21 (BFS 2014:3) som gäller från den 1 juli 2014 och som efter en övergångsperiod ska tillämpas fullt ut från den 1 juli 2...

Pris: 495 kr + moms

25 av 53