fukt-bvl9-

Fukt. BVL 9. Utg 3

Författare: Nilsson Lars-Olof

Provläs

Snabb leverans

Denna tredje utgåva av Byggvägledning 9 Fukt är uppdaterad med hänsyn till ändringarna i avsnitt 6 Hygien, hälsa och miljö i BBR 21 (BFS 2014:3) som gäller från den 1 juli 2014 och som efter en övergångsperiod ska tillämpas fullt ut från den 1 juli 2015. BBR 22 (BFS 2015:3) innehåller inga ändringar som påverkar denna byggvägledning.

I denna utgåva har vägledningarna uppdaterats och kompletterats med hänsyn till att BBR:s föreskrifter och råd i avsnitt 6:5 Fukt har reviderats. Det som särskilt behandlas är dels olika typer av fuktsäkerhetsprojektering och dels BBR:s acceptans av fuktskador som inte påverkar hygien och hälsa.

Författare är Lars-Olof Nilsson, professor i Byggnadsmaterial vid Lunds Tekniska Högskola.


Författare: Nilsson Lars-Olof

Art nummer: 7772229

Fler titlar av samma författare