6073002_large_enova

Svensk-engelsk teknisk ordbok

Författare: Engström Einar

Tryckt bok, I lager

Pris: 610 kr + moms

Snabb leverans

Sveriges medlemsskap i EU och kommunikationssamhällets slutliga genombrott innbär ett ständigt ökat behov av att undanröja språkliga hinder och problem. Boken omfattar ca 150 000 tekniska ord och uttryck från samtliga tekniska områden - även det teknikhistoriska. Data- och IT-området har särskilt beaktats, boken innehåller ca 5 000 termer från dessa områden. MB


Författare: Engström Einar

Art nummer: 6073002

Utgivningsår: 2009

Utgivare: Tekniska Ord AB

ISBN: 9789113028057

Antal sidor: 1014

Kategori: Ordböcker, handböcker