den_bildade_ingenjoren_6144050

Den bildade ingenjören

Författare: Jacobsson Per

Tryckt bok, I lager

Pris: 243 kr + moms

Snabb leverans

Vilka professionella ideal bör en ingenjör ha, utöver strävan efter skicklighet inom sitt teknikområde? Boken argumenterar för sex moderna ingenjörsideal. Det första gäller humanistisk insikt där historia, skönlitteratur och filosofi introduceras genom ingenjörers glasögon. Framtidsinriktad global överblick är det andra idealet, där prognoser och globala framtidsbilder dryftas.

Etik och professionell integritet, det tredje idealet, handlar om ingenjörers moraliska ansvar och integritet. Det fjärde idealet, självinsikt, tar upp frågor om förhållandet till rationalitet, risker och allmänmänskliga mentala brister. Slutligen presenteras hållbarhet respektive jämställdhet som professionella ideal.


Författare: Jacobsson Per

Art nummer: 6144050

Utgivningsår: 2019

Utgivare: Studentlitteratur

ISBN: 9789144123592

Antal sidor: 184

Kategori: Ordböcker, handböcker