abk96

E-BOK ABK 96. Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet av år 1996

E-bok (pdf)

Pris: 69 kr + moms

Snabb leverans

ABK 96 omfattar allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet.

ABK 96 används som utgångspunkt för avtalsupprättande mellan två parter. Bestämmelserna är utarbetade och antagna av branschorganisationen AI samt Byggandets Kontraktskommitté.


OBS!
Denna E-BOk finns endast i PDF-format.


Art nummer: 7779061