hallbarhetsrapportering_i_stora_foretag_6587184

Hållbarhetsrapportering stora företag

I lager

Pris: 150 kr + moms

Snabb leverans

Från och med 1 december 2016 har Årsredovisningslagen utökats med bestämmelser om information i förvaltningsberättelsen för stora företag.

Rapporten innehåller SABOs tolkning av lagkraven samt vissa förslag till hur presentationen kan göras för att uppfylla lagens krav.


Art nummer: 6587184

Utgivningsår: 2018

Utgivare: SABO

Antal sidor: 15

Kategori: Ordböcker, handböcker