handbok_skydd_av_byggnader_6005101

Handbok Skydd av byggnader

Tryckt bok, I lager

Pris: 400 kr + moms

Boken riktar sig till den som arbetar med att förhindra eller försvåra och minimera skadeverkan på samhällsviktiga byggnader till följd av terrorism, sabotage och kriminalitet. Läsaren får också stöd i att värdera byggnaders sårbarhet mot olika hot. Här redovisas också förslag på olika åtgärder för att minska sårbarheten. 


Art nummer: 6005101

Utgivningsår: 2016

Utgivare: Fortifikationsverket

ISBN: 9789163914928

Antal sidor: 391

Kategori: Ordböcker, handböcker