6523397_large_enova

Bostadsnära natur

inspiration & vägledning

Tryckt bok, I lager

Pris: 200 kr + moms

Snabb leverans

Denna skrift syftar till att inspirera och ge stöd till kommunerna i deras arbete med att säkra tillgången till de grönområden som finns nära bostäderna - den bostadsnära naturen. Upprinnelsen till skriften är det uppdrag som Boverket fick av regeringen i regleringsbrevet för 2006 - att utveckla en modell och vägledning som, inom ramen för den fysiska planeringen på kommunal nivå, syftar till att säkra tillgången till bostadsnära natur.


Art nummer: 6523397

Utgivningsår: 2007

Utgivare: Boverket

ISBN: 9789185751358

Antal sidor: 84

Kategori: Parker och trädgårdar