fria_eller_falla_650_6075009

Fria eller fälla. En vägledning för avvägningar vid hantering av träd i offentliga miljöer

Tryckt bok, I lager

Pris: 290 kr + moms

Snabb leverans

Träd i offentliga miljöer orsakar ibland konflikter mellan olika intressen. ”Fria eller fälla” ger stöd och förståelse för hur olika värden kan synliggöras och vägas in när man planerar åtgärder på träd. Skriften behandlar även frågor som rör lagstiftning och handläggning av ärenden samt presenterar en modell som visar hur man kan gå till väga om olika värden kolliderar.

Med träd i offentliga miljöer menar man här begravningsplatser, alléer, parker och offentliga trädgårdar samt andra kommunalt ägda trädbevuxna områden. Vägledningen är tänkt som hjälp för att förebygga konflikter mellan olika kompetenser och intressen genom att visa hur man kan synliggöra de olika värden och intressen som är knutna till träden. Här finns också tips om planering, handläggning och genomförande av skötsel av träd i offentliga miljöer.

”Fria eller fälla” vänder sig i första hand till handläggare på exempelvis länsstyrelser och kommuner men även till beställare av trädvårdsåtgärder och nyplanteringar och konsulter inom branschen.


Art nummer: 6075009

Utgivningsår: 2015

Utgivare: Riksantikvarieämbetet

ISBN: 9789172097018

Antal sidor: 142

Kategori: Parker och trädgårdar