Historiska trädgårdar. Att bevara ett föränderligt kulturarv

Historiska trädgårdar. Att bevara ett föränderligt kulturarv

Författare: Flinck Maria

Tryckt bok, I lager

Pris: 249 kr + moms

Snabb leverans

”Historiska trädgårdar” handlar om hur man arbetar med gamla trädgårdar, parker, och begravningsplatser för att bevara deras kulturhistoriska värden. Utgångspunkt är synen på trädgårdar som kulturarv.

Det är både trädgårdshistoria och konkreta frågor/problem med att sköta och vårda dessa anläggningar som beskrivs. Här förklaras vad man måste veta och förstå för att kunna göra användbara vårdprogram för just en historisk trädgård.

Författaren och trädgårdshistorikern Maria Flinck skriver om lagar och internationella överenskommelser, om vårdprogram med skötselbeskrivningar för olika typer av anläggningar, om viktiga grundfakta, hur man orienterar sig i historiska källor, genomför fältinventering, gör en viktig analys för arbetet genom att förstå vad den enskilda trädgården berättar samt vilka mål för vård och underhåll som skall ställas upp.

Boken är avsedd för alla som äger en gammal trädgård, liten eller stor. Men också för personer som arbetar med historiska trädgårdar, parker eller begravningsplatser och studenter inom utbildningar i kulturvård och trädgård. är avsedd för alla som äger en gammal trädgård, liten eller stor. Men också för personer som arbetar med historiska trädgårdar, parker eller begravningsplatser och studenter inom utbildningar i kulturvård och trädgård.

En av tolv nominerade till Årets trädgårdsbok 2014.


Författare: Flinck Maria

Art nummer: 6047417

Utgivningsår: 2013

Utgivare: Carlsson förlag

ISBN: 9789173315975

Antal sidor: 214

Kategori: Parker och trädgårdar