Skador och sjukdomar på träd

Skador och sjukdomar på träd. En diagnosbok

Författare: Hartmann Günter, Nienhaus Franz, Butin Heinz

Tryckt bok, I lager

Pris: 222 kr + moms

Snabb leverans

Detta är den andra, omarbetade och utökade svenska upplagan av ”Skador och sjukdomar på träd”. Med hjälp av boken kan skogsvandraren bestämma drygt 300 skador och sjukdomar hos 17 släkten av de vanligaste barr- och lövträden med hjälp av enkla, lätt åtskiljbara tecken och ledtrådar.

Boken innehåller ett stort antal foton i färg som framför allt beskriver skadebilder som i varje enskilt fall kan härledas till en orsak – torka, kyla, luftföroreningar, insekter med mera – viktiga skadesymptom i Sverige och de nordiska länderna. Här behandlas aktuella skador som skvattramrost, törskatesvamp, bokbarsjukan och askskottsjukan.


Författare: Hartmann Günter, Nienhaus Franz, Butin Heinz

Art nummer: 6047302

Utgivningsår: 2011

Utgivare: Bokskogen

ISBN: 9789177760900

Antal sidor: 272

Kategori: Parker och trädgårdar