Träd i urbana landskap

Träd i urbana landskap

Tryckt bok, I lager

Pris: 522 kr + moms

Snabb leverans

Årets Trädgårdsbok 2016!
”Träd i urbana landskap” går kapitel för kapitel igenom allt väsentligt som har med stadsträd att göra, från ekologi och design till växthantering och marklära. Boken utgör ett ovärderligt verktyg i arbetet att skapa livskraftiga trädbestånd och därmed hållbara och attraktiva städer.

”Träd i urbana landskap” är tänkt att hjälpa studenter och olika yrkeskategorier så som landskapsarkitekter, planerare, trädgårdsmästare och anläggare med vägledning i vilka olika situationer som kan uppstå i en stad och hur det påverkar trädanvändningen, vilka strategier olika träd är utrustade med och hur man kan dra nytta av dem i stadsmiljö samt hur man slutligen väljer rätt art eller sort för varje plats och funktion.

Med rätt träd på rätt plats och situation är mycket vunnet. Vikten av grönska i våra städer kan inte överskattas. Speciellt är vackra välmående träd en förutsättning för att såväl människor som djur ska trivas i de övrigt hårdgjorda miljöerna som staden annars representerar. De första och viktigaste stegen mot att kunna få dessa träd att utvecklas väl är att göra riktiga växtval samt att få träden att bli vitala på den plats de planterats. Staden kan bli en viktig del i ett hållbart stadsbyggande.

Titta även på Stadsträdslexikon.


Art nummer: 6108182

Utgivningsår: 2015

Utgivare: Studentlitteratur

ISBN: 9789144073385

Antal sidor: 608

Kategori: Parker och trädgårdar