Gör plats för barn och unga - En vägledning för planering, utfromning och förvaltning av skolans och förskolans utemiljö

Gör plats för barn och unga

Tryckt bok, I lager

Pris: 283 kr + moms

Snabb leverans

Denna vägledning för planering, utformning, skötsel och förvaltning av barns och ungas utemiljö med särskilt fokus på förskolegårdar och skolgårdar har tagits fram av Boverket tillsammans med Movium.

Syftet med ”Gör plats för barn och unga” är att förbättra förutsättningarna för att alla barn och unga ska ha tillgång till en god, väl fungerande utemiljö och ha möjlighet att leka och utvecklas utomhus i hälsosamma och inspirerande sammanhang. Vägledningen vänder sig till dig som arbetar med fysisk planering, utformning och förvaltning.


Art nummer: 6123029

Utgivningsår: 2015

Utgivare: Boverket

ISBN: 9789175632636

Antal sidor: 131

Kategori: Parker och trädgårdar