skotsel_av_historiska_tradgardar_grusgangar_6039671

Grusgångar. Skötsel historiska trädgårdar

Tryckt bok, I lager

Pris: 118 kr + moms

Snabb leverans

Trädgårdar kan - precis som byggnader och föremål - berätta om förfluten tid, traditioner, ideal, ekonomiska förutsättningar, praktiskt arbete och liv.

Vissa trädgårdselement har ägnats mindre uppmärksamhet när det kommer till kulturhistoriska värden. Gräsmattor, grusgångar och klippta häckar.

Huvudfokus i denna skrift ligger på markmaterialen grus och sand. Trädgårdsgångar kunde dock historiskt anläggas även med andra slitlager än grus, som till exempel bark, enbart jord, kullersten eller huggen sten. När källmaterial hittats som gäller dessa material så redovisas detta, men skriften tar inte upp den praktiska erfarenheten av skötseln.


Art nummer: 6039671

Utgivningsår: 2018

Utgivare: Riksantikvarieämbetet

ISBN: 9789172098244

Antal sidor: 35

Kategori: Parker och trädgårdar