skotsel_av_historiska_tradgardar_klippta_lovbarande_hackar_6039670

Klippta lövbärande häckar. Skötsel historiska trädgårdar

Tryckt bok, I lager

Pris: 130 kr + moms

Snabb leverans

Trädgårdar kan - precis som byggnader och föremål - berätta om förfluten tid, traditioner, ideal, ekonomiska förutsättningar, praktiskt arbete och liv.

Vissa trädgårdselement har ägnats mindre uppmärksamhet när det kommer till kulturhistoriska värden. Gräsmattor, grusgångar och klippta häckar.

Denna skrift utgår från att den historiska klippta häcken uppfyller följande kriterier: den ska ha en ursprunglig sträckning, ha stor andel ursprungligt växtmaterial, ge en rättvisande upplevelse utifrån det man kan uppfatta som ursprungstanken, ha kvar den ursprungliga funktionen och skötas med traditionella skötselmetoder.


Art nummer: 6039670

Utgivningsår: 2018

Utgivare: Riksantikvarieämbetet

ISBN: 9789172098237

Antal sidor: 36

Kategori: Parker och trädgårdar