puckelboll_6236030

Puckelboll - den orättvisa spelplanen

Författare: Ferner Ström Johan

Provläs

Tryckt bok, I lager

Pris: 495 kr + moms

Snabb leverans

Puckelboll är en konstnärlig betraktelse av företeelsen fotboll. Bollen studsar sällan dit man vill, planhalvorna är inte likadana för alla och målen är definitivt inte lika stora. Orättvisorna i planen gör spelet rättvist på ett sätt som inbjuder till ett mer fantasifullt spel. Möjligheterna att spela flickor mot pojkar, gammal mot ung eller skicklig mot mindre skicklig på lika villkor uppmuntras.

Projektet gör anspråk på att vara en blandning mellan konst och spontanidrott och vill återupprätta det lekfulla samt ifrågasätta elitiseringen inom idrotten.

Boken är berättelsen om hur Puckelbollplanen i Kroksbäcksparken i Malmö (2009) och i Skärholmen i Stockholm (2014) förverkligades – idéerna bakom, planeringen, projekteringen och byggnationen.


Författare: Ferner Ström Johan

Art nummer: 6236030

Utgivningsår: 2019

Utgivare: Svensk Byggtjänst

ISBN: 9789173339728

Antal sidor: 101

Kategori: Parker och trädgårdar