skotselhadnbok-bostadsgardar

Skötselhandbok för bostadsgårdar

Hur du kan styra skötsel av utemiljö

I lager

Pris: 790 kr + moms

Snabb leverans

Skötselhandbok för bostadgårdar vänder sig till alla som förvaltar och utför skötsel av bostadsgårdar. Den ska inspirera till en mer ­effektiv och strukturerad skötsel.

Här finns grundläggande kunskap om skötsel, med exempel på praktiska verktyg för planering och kontroll av skötselarbetet. Förutsättningarna för att styra skötsel är desamma, oavsett storlek och om skötseln sker i egen regi eller på entreprenad.

I boken finns exempel på nyckeltal för att kunna beräkna den arbetstid som krävs för att sköta en bostadsgård. Den innehåller också skötselmanualer för gräs, träd och buskar, buskar och häckar, rabatter, naturmark, växtbeläggningar, vattenanläggningar, markutrustning samt produktövergripande skötselåtgärder som städning, snöröjning och halkbekämpning.

Det finns också en nyckel mellan terminologin i AFF utemiljö kontra skötselmanualen.

Boken ingår i Paket FörvaltarenBoken ingår i Paket Förvaltaren


Boken har ingått i: Litteraturbevakning Fastighetsförvaltning


Art nummer: 6587172

Utgivningsår: 2016

Utgivare: SABO

Antal sidor: 126

Kategori: Parker och trädgårdar